คุณลูกค้าสามารถเลือกใช้การชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต ได้โดยทางร้าน เลือกใช้ ระบบของ Paysbuy ลูกค้าสามารถมั่นใจในระบบความปลอยภัยต่ได้ ทางร้านไม่มีการเก็บข้อมูลต่างของบัตรเครดิตของลูกค้าไว้ 

1. กดสั่งซื้อและดำเนินการตามขั้นตอนถึงหน้า "กรุณาเลือกวิธีการชำระเงิน" ให้คุณลูกค้าเลือก "ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Pay with Paysbuy)"

รูปชำระบัตร 1

2. เมนูทางด้านซ้าย เลือก "Credit Card/Debit Card" และ ใส่ข้อมูลบัตรต่าง ๆ ใน ช่องด้านขวา และกด Continue และดำเนินการตามขั้นต่าง ๆ ตามระบบ ของ Paysbuy

รูปชำระบัตร 2