ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่

084-550-4924
@aries50
Facebook Inbox
seller-support@aries50.com

*** รายละเอียดของบัญชีจะแสดงอยู่ในอีเมลหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ ***